ઉનાળો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વાક્ય સુધાર્યું. સબસ્ટબ.
નાનું (2401:4900:16AA:41A4:D86A:76:52E8:BCBC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
નાનું (વાક્ય સુધાર્યું. સબસ્ટબ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
ભારતીય ઉપખંડની આબોહવા પ્રમાણે [[ભારત]] દેશમાં વર્ષમાં કુલ ત્રણ મુખ્ય ઋતુઓ હોય છે. [[શિયાળો]], '''ઉનાળો''' અને [[ચોમાસુ]]. ભારતમાં ઋતુઓઉનાળો પૈકીની એકગરમીની ઋતુ એટલેગણવામાં '''ઉનાળો'''આવે છે. હિંદુ ધર્મના પંચાંગ [[વિક્રમ સંવત]] તેમ જ [[શક સંવત]] પ્રમાણે [[ચૈત્ર]], [[ફાગણ]], [[વૈશાખ]] અને [[જેઠ]] એમ વર્ષના ચાર મહિના ઉનાળાની ઋતુ હોય છે.
[[ભારત]]માં '''ઉનાળો''' ગરમીની ઋતુ ગણવામાં આવે છે.
 
ભારતીય ઉપખંડની આબોહવા પ્રમાણે [[ભારત]] દેશમાં વર્ષમાં કુલ ત્રણ મુખ્ય ઋતુઓ હોય છે. [[શિયાળો]], ઉનાળો અને [[ચોમાસુ]]. આ ઋતુઓ પૈકીની એક ઋતુ એટલે '''ઉનાળો'''. હિંદુ ધર્મના પંચાંગ [[વિક્રમ સંવત]] તેમ જ [[શક સંવત]] પ્રમાણે [[ચૈત્ર]], [[ફાગણ]], [[વૈશાખ]] અને [[જેઠ]] એમ વર્ષના ચાર મહિના ઉનાળાની ઋતુ હોય છે.
 
{{Commons category|Summer|ઉનાળો}}
 
{{સબસ્ટબ}}
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ભારતની ઋતુઓ]]