ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સ્ણ્સ્ક્રુત સ્લોક
(2405:205:C826:7F85:0:0:20E7:A4 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 666942 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
(સ્ણ્સ્ક્રુત સ્લોક)
[[મહાભારત]]ના રચયિતા [[વ્યાસ|વેદ વ્યાસ]]નો જન્મદિવસ આ દિવસે હોવાથી તેમના સન્માનમાં ગુરુ પૂર્ણિમાને ''વ્યાસ પૂર્ણિમા'' નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. [[સંત કબીર]]ના શિષ્ય અને ભક્તિકાળના સંત ઘીસાદાસનો જન્મ પણ આ જ દિવસે થયેલો.
 
{{સ્ટબ}}'''गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥'''
{{સ્ટબ}}
 
 
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु हि शंकर है; गुरु हि साक्षात् परब्रह्म है; उन सद्गुरु को प्रणाम ।
[[શ્રેણી:હિંદુ તહેવારો]]
Anonymous user