ભારત સરકાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:6E8F:18A8:7CBE:5E4:B15D:3EDA (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું 2409:4041:6E8F:18A8:7CBE:5E4:B15D:3EDA (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ: Rollback
લીટી ૨૨:
|data10 = [[રાજ્ય સભા]]
|label11 = નેતા
|datadata11 111111= રાજ્યસભાના ચેરમેન
|label12 = નીચલું ગૃહ
|data12 = [[લોક સભા]]
લીટી ૪૭:
|label24= સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય
|data24= [[ભારતનું સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય]]
|label235label25 = મુખ્ય ન્યાયાધીશ
|data30data25 = શરદ અરવિંદ બોબડે
}}
'''ભારત સરકાર''', કે જે અધિકૃત રીતે '''સંઘીય સરકાર''' તથા સામાન્ય રીતે '''કેન્દ્રીય સરકાર''' કે '''કેન્દ્ર સરકાર''' એવા નામથી ઓળખાય છે. ૨૮ રાજ્યો તથા ૮ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના સંઘીય એકમ કે જે સંયુક્ત રુપે '''[[ ભારત |ભારતીય ગણરાજ્ય]]''' કહેવાય છે, તેનું નિયંત્રક પ્રાધિકારણ છે. [[ભારતનું બંધારણ|ભારતીય બંધારણ]] દ્નારા સ્થાપિત '''ભારત સરકાર''' [[નવી દિલ્હી]], દિલ્હી ખાતેથી કાર્ય કરે છે.