શેરડી એક પ્રમુખ પાક એટલે કે ખેત-ઉત્પાદન છે. શેરડીમાંથી ખાંડ, ગોળ, આલ્કોહોલ વગેરેનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે.

શેરડી (Sugar Canes)
કાપેલી શેરડીના ટુકડાઓ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
Order: Poales
Family: Poaceae
Subfamily: Panicoideae
Tribe: Andropogoneae
Genus: ''Saccharum''
L.
Selected species

Saccharum arundinaceum
Saccharum bengalense[ચકાસણી જરૂરી]
Saccharum edule
Saccharum munja[ચકાસણી જરૂરી]
Saccharum officinarum
Saccharum procerum
Saccharum ravennae
Saccharum robustum
Saccharum sinense
Saccharum spontaneum

શેરડીના પાકના ઉત્પાદન માટે ભૌગોલિક કારકો

ફેરફાર કરો
  • ઉત્પાદક કટિબન્ધ - ઉષ્ષ-આદ્ર કટિબન્ધ
  • તાપમાન - ૩૦ સેં. ગ્રે.
  • વર્ષા - ૧૦૦ થી ૧૫૦ સેં. મી.
  • માટી - ગહરી દોમટ , ભેજવાળી ,ગરમ

શેરડીના ઉત્પાદન માટે વિશ્વ વિતરણ

ફેરફાર કરો
  • ભારત

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો