સભ્ય:Akash96/વપરાશકર્તા પેટીઓ

{hidden begin |toggle = right |title = મારા વિષે |titlestyle = background:lightblue; text-align:center;|bodystyle = font-size:100%; }}

આ સભ્ય ભારતમાં રહે છે અથવા ત્યાં જન્મેલ છે.
આ સભ્ય ગુજરાતના છે.
આ સભ્ય અમદાવાદના છે.
ભાષાઓ
Wikipedia:Babel
guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
en-inઆ સભ્યની માતૃભાષા ભારતીય અંગ્રેજી છે.
hi-4इस सदस्य को हिन्दी भाषा का मातृभाषा जैसा ज्ञान है।
en-us
-4
This user has a near-native understanding of American English.
Search user languages