નમસ્તે. ગુજરાતી વિકિપીડિયાના મારા પાના પર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે.

વિકિપીડિયા એક મુક્ત વિશ્વજ્ઞાનકોશ છે, જેમાં કોઇ પણ વ્યક્તિ પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે.

પ્રાથમિક માહિતી

  • નામ: નિલેશ ડી. બંધીયા

વિકિપીડિયામાં મારુ કાર્ય

મને ગમતી શ્રેણીઓ

Script error: No such module "Icon". કોમ્પ્યુટર
Script error: No such module "Icon". ગુજરાતી સાહિત્ય
Script error: No such module "Icon". પુરસ્કાર
Script error: No such module "Icon". સરકારી વ્યવસાયો
Script error: No such module "Icon". સરકારી કચેરી

મારી વેબસાઇટો

મને ગમતી વેબસાઇટો

આ પાનું Mozilla Firefox 10 અથવા તે પછીના વર્ઝનમાં સારી રીતે જોઇ શકાશે.