સાયપ્રસનો રાષ્ટ્રધ્વજ

સાયપ્રસમાં વસતી ગ્રીક અને તુર્કી પ્રજા વચ્ચેના લાંબા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં લઈ અને ધ્વજમાં મોટા ભાગે શાંતિના પ્રતિકો સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

સાયપ્રસ
ચિત્ર:Flag of Cyprus.svg, Flag of Cyprus (1960–2006).svg
પ્રમાણમાપ૨:૩
અપનાવ્યોઓગસ્ટ ૨૦, ૨૦૦૬ (હાલના સ્વરૂપે)
રચનાસફેદ પૃષ્ઠભૂમિમાં દેશનું રેખાચિત્ર અને તેની નીચે ઑલિવ ડાળખી
રચનાકારઈસ્મત ગ્યુનેઈ

ધ્વજ ભાવનાફેરફાર કરો

બે ઑલિવની ડાળખી અને સફેદ રંગ બંને તુર્ક અને ગ્રીક વચ્ચે શાંતિનું, દેશનું રેખાચિત્ર તાંબા રંગનું ટાપુ પર મોટા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ તાંબુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.