સૂડો એ ભારતીય ઉપખંડમાં જોવા મળતું એક પક્ષી છે. તેનું શરીર લીલા રંગનું, ચાંચ લાલ અને ગળા પર લાલ કે કાળા રંગનો પટ્ટો હોય છે, જેને કાંઠલો કહેવામાં આવે છે.

સૂડો
Rose-ringed Parakeets (Male & Female)- During Foreplay at Hodal I Picture 0034.jpg
માદા, ડાબી બાજુ. નર, જમણી બાજુ
(Psittacula krameri manillensis)
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Psittaciformes
Family: Psittacidae
Genus: 'Psittacula'
Species: ''P. krameri''
દ્વિનામી નામ
Psittacula krameri
(Scopoli, 1769)
Rose ringed parakeet range.PNG
Original (wild) range

ભોજનફેરફાર કરો

જંગલમાં તેમનું ભોજન મુખ્યત્વે કળીઓ, ફ્ળો અને દાણાઓ હોય છે. જંગલના રહેવાસી સૂડા ઘણી વાર માઇલોનું અંતર કાપી ખેતરો ને ઘણું નુકશાન પહોંચાડે છે.

છબીઓફેરફાર કરો

આ પણ જુવોફેરફાર કરો