સોલંકી

દક્ષિણ ભારતમાં ચાલુક્ય વંશના રાજાઓ થઈ ગયા આ ચાલુક્ય મહારાષ્ટ્ર માં સાળુંકે કહેવાયા પછી આગળ ગુજર

સોલંકી ભારતના ક્ષત્રિય રાજપૂત કુળની અટક છે. પરંતુ, તે ક્ષત્રિય સિવાયના સમુદાયોમાં પણ ઘણીવાર વપરાય છે.[૧][૨] રાજસ્થાનનો ભીલ સમુદાય,[૩] તેમજ ગુર્જર સમુદાય પણ આ અટક વાપરે છે.[૪]

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

સંદર્ભો

  1. Mann & Mann (1989), pp. 54, 81
  2. Mishra & Kapoor (2005), pp. 131-132
  3. Majhi (2010), p. 49
  4. Malik (2005), p. 103

પુસ્તક