સોલંકી ભારતના ક્ષત્રિય રાજપૂત કુળની અટક છે. પરંતુ, તે ક્ષત્રિય સિવાયના સમુદાયોમાં પણ ઘણીવાર વપરાય છે.[૧][૨] રાજસ્થાનનો ભીલ સમુદાય,[૩] તેમજ ગુર્જર સમુદાય પણ આ અટક વાપરે છે.[૪]

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

સંદર્ભો

  1. Mann & Mann 1989, pp. 54, 81
  2. Mishra & Kapoor 2005, pp. 131-132
  3. Majhi 2010, p. 49
  4. Malik 2005, p. 103

પુસ્તક