સ્વદેશી

ભારતીય ભાગ રૂપે આંદોલન શરૂ થયું સ્વતંત્રતા ચળવળ

સ્વદેશી (હિન્દી : स्वदेशी) ચળવળ એ ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રમનો એક ભાગ હતી. ભારતીય મહાસભા દ્વારા અપનાવાયેલી આ આ એક આર્થિક નિતી હતી જેનો ઉદ્દેશ્ય અંગ્રેજ સરકારની સત્તાને હલાવવાનો અને ભારતીય ઉધ્યોગોને સદ્ધર અને દેશને સ્વાવલંબી બનાવવાનો હતો. આ ચળવળ દ્વારા પરદેશી (બ્રિટિશ) માલનો બહિષ્કર કરવામાં આવતો અને સ્વદેશી માલ અને સ્વદેશી ઉદ્યોગો દ્વારા તૈયાર થતા માલ વાપરવા જોર અપાતું.

૧૯૦૫માં લોર્ડ કર્ઝને બંગાળના ભાગલા કર્યાં ત્યારથી જ સ્વદેશી ચળવળની શરૂઆત થઈ હતી અને આચળ્વળ ૧૯૦૮ સુધી ચાલી. ગાંધીજી પૂર્વ કાળની આ સૌથી સફળ ચળવળ હતી. અરબિંદો ઘોષ, લોકમાન્ય ટિળક, બિપિનચંદ્ર પાલ અને લાલા લજપત રાય આના પ્રમુખ ઘડવૈયા હતાં નિતી તરીકે સ્વદેશી એ ગાંધીજીની પ્રમુખ નિતે હતી તેમના મતે "સ્વદેશી" એ "સ્વરાજ્ય"ની આત્મા હતી. પણ એ વસ્તુના કોઈ ઠોસ પ્રમાણ નથી કે આ ચળવળ દ્વારા અંગ્રેજોને પર્ અકોઈ નોંધનીય અસર પડી હોય.

ઇતિહાસફેરફાર કરો

ઈ.સ. ૧૯૦૦ના વર્ષ દરમ્યાન બંગાળ એ ભારતીય રાષ્ટ્રીવાદનું હાર્દ બની ગયું હતુ. તેને નબળો પાડવા તત્કાલીન વાઈસરોય લોર્ડ લર્ઝને (૧૮૯૯-૧૯૦૫) બંગાળના ભાગલા પાડવાની યોજના બનાવી. તેને માટે સત્તાવાર કારણ વહીવટની સરળતા બતાવવામાં આવ્યું હતું. પણ આ ભાગલા ધાર્મિક અને રાજનતિક કારણો સર પાડવામાં આવ્યાં હતાં. આ યોજના અનુસાર બંગાળને બે ભાગમાં વિભાજીત કરાયું. એક ભાગમાં પૂર્વ બંગાળ (વસતિ ૩.૧ કરોડ) ને આસમ નો સમાવેશ હતો હતો જેમાં મુસ્લિમોની બહુમતી હતી. બીજા ભાગમાં બાકીનું બંગાળ (૫.૪ કરોડની વસતિ) જેમાં બિહારી અને ઉડિયા લોકોની બહુમતી હતી. આમ કરી તેઓ બંગાળની અને તે હિસાબે સંપૂર્ણ ભારતની રાષ્ટ્રવાદી ચળવળ ને ડામી દેવા માંગતાં હતાં. ઓક્ટોબર ૧૬ ૧૯૦૫ ના દિવસે બંગાળના ભાગલા થયાં.


એચ.એચ. રાયસેલી, ભારત સરકાર ના ગૃહ પ્રધાન, ૬ઠિ,ડીસેમ્બર ૧૯૦૪ ના વિધાન મુજબ: " Bengal united is a power; Bengal divided will pull in several different ways. That is what congress leaders feel; their apprehensions are perfectly correct and they form one of the great merits of the scheme...in this scheme...one of our main objects is to split up and there by weaken a solid body of opponents to our rule"

This way British tried to curb Bengalee influnece on nationalist movement and also introduced a new form of division - Religion based. There by creating challenge in front of Indian National Congress which was slowly becoming as main opponent to British Rule.

But The Indian Nationalist saw design behind partition and condemed it unanimously. Thus began anti partition and Swadeshi movement.

Swadeshi Movementફેરફાર કરો

Phase Ι (1903–1905)

Proposal of partition became publicaly known in 1903, followed by immediate and sponteneous protest in all over Bengal. 500 Protest meetings were held in East Bengal alone. 50,000 copies of pamphlet, detailed critique of partition, was distributed. This phase is marked by moderate techniques of protest such as petitions, public meetings, press campaign etc. Objective was to turn public opinion in India as well as in England against partition. Prominant leaders were Surendranath Banerjea, Krishna kumar mitra, Prithwishchande ray etc

આજાદી બાદ સ્વદેશીફેરફાર કરો

ઘણા લોકો અને સંસ્થાઓ જેવી કે, રાજીવ દિક્ષિત મેમૉરીઅલ ટૃસ્ટ,સ્વામી (બાબા) રામદેવ અને સ્વદેશી જાગરણ મંચ, સંઘ પરીવાર ની શાખા, આ બધા આધુનિક ભારત મા સ્વદેશી નો ફેલાવો કરી રહ્યા છે.

Etymologyફેરફાર કરો

The word Swadeshi derives from Sanskrit and is a sandhi or conjunction of two Sanskrit words. Swa means "self" or "own" and desh means country, so Swadesh would be "own country", and Swadeshi, the adjectival form, would mean "of one's own country". The opposite of Swadeshi in Sanskrit is videshi or "not of one's country".

Another example of sandhi in Sanskrit is Swaraj. Swa is self (related to Latin reflexive root "su-") and raj is "rule" (related to English "rich", Latin "rex", and German "Reich").

Influencesફેરફાર કરો

See alsoફેરફાર કરો

Referencesફેરફાર કરો

  1. Thomas Weber, Gandhi, Deep Ecology, Peace Research and Buddhist Economics, Journal of Peace Research; Vol-36, Number-3, May 1999 [૧] સંગ્રહિત ૨૦૦૮-૦૫-૩૦ ના રોજ વેબેક મશિન

ઢાંચો:Bengal Renaissance ઢાંચો:Gandhi