૧૬ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૮૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૯૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૭૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૦૫ - બંગાળના ભાગલા

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો