વૈશાખ સુદ ૩

(અખાત્રીજ થી અહીં વાળેલું)

વૈશાખ સુદ ૩ને ગુજરાતીમાં વૈશાખ સુદ ત્રીજ, અખાત્રીજ અને અક્ષય તૃતિયા પણ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના સાતમા મહિનાનો ત્રીજો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના બીજા મહિનાનો ત્રીજો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

  • અખાત્રીજ અથવા અક્ષય તૃતીયા
  • પરશુરામ જયંતી
  • જૈન વરસીતપનાં પારણા

મહત્વની ઘટનાઓ [૧] ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

અવસાન ફેરફાર કરો

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.