અઠવાલાઇન્સ એ ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્યના મોટા શહેર પૈકીના એક તથા સુરત જિલ્લાના મુખ્ય મથક એવા સુરત શહેરનો એક મોટો વિસ્તાર છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

સંદર્ભોફેરફાર કરો