અષાઢ વદ ૧૪ને ગુજરાતીમાં અષાઢ વદ ચૌદશ કે અષાઢ વદ ચતૃદશી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના નવમા મહિનાનો ઓગણત્રીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના ચોથા મહિનાનો ઓગણત્રીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • શિવરાત્રિ
  • અગોરા ચતૃદશી [૧]
  • જીવંતિકા પૂજન [૨]

મહત્વની ઘટનાઓ [૩]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. તિથીતોરણ
  2. તિથીતોરણ
  3. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.