અષાઢ સુદ ૪ને ગુજરાતીમાં અષાઢ સુદ ચોથ કે અષાઢ સુદ ચતૃર્થી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના નવમા મહિનાનો ચોથો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના ચોથા મહિનાનો ચોથો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • વિનાયક ચતૃર્થી [૧]

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. તિથીતોરણ
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.