આસો વદ ૫ ને ગુજરાતી માં આસો વદ પંચમી કે આસો વદ પાંચમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમા અને છેલ્લા મહિનાનો વીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમા મહિનાનો વીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • પાંચમું નોરતું (નવરાત્રીનો પાંચમો દિવસ)

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.