આસો સુદ ૧ ને ગુજરાતી માં આસો સુદ એકમ કે આસો સુદ પડવો કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમા અને છેલ્લા મહિનાનો પહેલો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમાં મહિનાનો પહેલો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • પ્રથમ નોરતું

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.