આસો સુદ ૨ ને ગુજરાતી માં આસો સુદ બીજ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમાં અને છેલ્લા મહિનાનો બીજો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમાં મહિનાનો બીજો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો
  • બીજુ નોરતું

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.