આસો સુદ ૯ ને ગુજરાતી માં આસો સુદ નોમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમા અને છેલ્લા મહિનાનો નવમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમાં મહિનાનો નવમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો
  • નવમું નોરતુ

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.