૧૯ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૦૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૫૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૫૫ - જીમ કોર્બેટ, અંગ્રેજી મૂળ ધરાવતા ભારતીય શિકારી, ટ્રેકર અને પર્યાવરણ સંરક્ષણવિદ્

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો