૧૨ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૮૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૮૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૮૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ગુજરાતી વિકિપીડિયા ૧૦,૦૦૦ લેખો ધરાવતા વિકિપીડિયાઓની યાદીમાં શામેલ થયું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો