૧૫ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૮૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૮૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૭૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૯૯ : દુર્ગા ભાભીનાં હુલામણાં નામથી ઓળખાતાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની દુર્ગાવતી દેવી (જ. ૧૯૦૭)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો