૬ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૭૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૮૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૮૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૮૭ – ફીજી પ્રજાસત્તાક બન્યું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો