કણ્ણૂર જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના ૧૪ જિલ્લા પૈકીનો એક જિલ્લો છે. કણ્ણૂર જિલ્લાનું મુખ્યાલય કણ્ણૂર નગર ખાતે આવેલું છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

 
કણ્ણૂર જિલ્લામાં આવેલા કોટ્ટિયૂર મંદિર ખાતે ઉત્સવ