કારતક વદ ૨ ને ગુજરાતી માં કારતક વદ દ્વિતિયા કે કારતક વદ બીજ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના પહેલા મહિનાનો સતરમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના આઠમાં મહિનાનો સતરમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો
  • દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગણદેવી તાલુકાના અજરાઇ ગામ ખાતે કુળદેવી માતાના મંદિરે મેળો ભરાય છે.

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.