ડિસેમ્બર ૧૧

તારીખ

૧૧ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૪૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૪૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૨૦૦૪ – એમ.એસ.સુબ્બુલક્ષ્મિ, ભારતીય ગાયીકા (જ. ૧૯૧૬)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો