ઢાંચો:પ્રખર સમર્થન

Symbol strong support vote.svg પ્રખર સમર્થન

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશફેરફાર કરો

{{પ્રખર સમર્થન}} = Symbol strong support vote.svg પ્રખર સમર્થન
{{પ્રખર સમર્થન|આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.}} = Symbol strong support vote.svg આ બાબતનું હું પ્રખર સમર્થન કરું છું.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો