થંજાવુર જિલ્લો

ભારતના તામિલ નાડુ રાજ્યનો એક જિલ્લો

થંજાવુર જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. થંજાવુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક થંજાવુર શહેર ખાતે આવેલું છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો