૧૯ નવેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૨૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૨૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૪૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • શહીદ દિવસ
  • મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકતા દિવસ
  • વિશ્વ શૌચાલય દિવસ
  • આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો