મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨ નવેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૦૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૦૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૫૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો