ફાગણ સુદ ૮ ને ગુજરાતી માં ફાગણ સુદ આઠમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમાં મહિનાનો આઠમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના બારમાં મહિનાનો આઠમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • હોળાષ્ટક કમુરતાં પ્રારંભ થાય છે. આજથી પુનમ સુધી શુભ કાર્ય વર્જ્ય માનવામાં આવ્યું છે.

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • વિ.સં.૧૯૫૦ ગંગાસતી

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.