ફેબ્રુઆરી ૨૧

તારીખ

૨૧ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ તરીકે 21 ફેબ્રુઆરી ઉજવાય છે

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો