મકાઈ (અંગ્રેજી: Maize કે Corn) એક મુખ્ય ખાદ્ય કૃષિ પાક છે, જે જાડાં અનાજ(ધાન્ય)ની શ્રેણીમાં આવે છે. મકાઈને સામાન્ય રીતે દાણા સૂકવીને તેનો લોટ દળી રોટલા બનાવી ખવાય છે. આ ઉપરાંત મકાઈના ડોડાને શેકી અથવા બાફીને ખાવાની રીત પણ ખૂબ પ્રચલિત છે. અમેરિકામાં પાયોનિયર ટાઈમ્સ નામે ઓળખાતા ગાળામાં મકાઈના લોટના બનેલા રોટલા અને બ્રેડ લોકોના રોજિંદા ખોરાકનો ભાગ હતા. આજે અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશો મોટા પ્રમાણમાં થતા માંસાહાર માટે ઉછેરાતાં પ્રાણીઓ(જેમકે ડુક્કર)ના ખોરાક માટે મકાઈનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

મકાઈના દાણા
મકાઈના છોડ પર મકાઈ
વિવિધ જાતની મકાઈના ડોડા
રસ્તા પર મકાઈના ડોડાનું વેચાણ (ભારતમાં)
લાલ મકાઈ (ફ્રેઇઝ જાત) (Zea mays "fraise")
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'

મકાઈના ઉત્પાદન માટે જરૂરી ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ

ફેરફાર કરો
હવામાન ઉષ્ણ કટિબંધીય
તાપમાન ૨૫oથી ૩૦o ડીગ્રી સેલ્સિયસ
વરસાદ ૬૦થી ૧૨૦ સે.મી.
જમીન ચીકણી, દોમ તેમજ કાંપવાળી જમીન
ખાતર નાઇટ્રોજન, સલ્ફેટ વગેરે

મકાઈના ઉત્પાદનનું વિશ્વ વિતરણ

ફેરફાર કરો

સંદર્ભો

ફેરફાર કરો

આ પણ જુઓ

ફેરફાર કરો