માગશર સુદ ૧૫ ને ગુજરાતી માં માગશર સુદ પૂર્ણિમા કે માગશર સુદ પૂનમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બીજા મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના નવમાં મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.