૧૧ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૭૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૭૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૯૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

અવસાન ફેરફાર કરો

  • ૧૯૫૫ – સર એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ, જીવવિજ્ઞાની, એન્ઝાઇમ લાઇસોઝાઇમ અને પેનિસિલિનની શોધ માટે મેડિસિન ક્ષેત્રે નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા (જ. ૧૮૮૧)
  • ૧૯૮૫ – ઈન્દુમતી ચીમનલાલ શેઠ, ગુજરાત, ભારતના એક સ્વાતંત્ર્ય ચળવળકાર, રાજકારણી, સામાજિક કાર્યકર અને કેળવણીકાર (જ. ૧૯૦૬)

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો