યહૂદી ધર્મ ‍(હિબ્રૂ ભાષા: יהודה)[૧][૨] એ યહૂદી લોકોનો ધર્મ છે. તે પ્રાચીન અને ઐક્યવાદમાં આસ્થા ધરાવે છે અને તૌરાત તેનું ધર્મ પુસ્તક છે.[૩] તૌરાતમાં ધર્મ, ફિલસૂફી અને યહૂદી લોકોની સંસ્કૃતિનો સમાવેશ થાય છે.[૪] ધાર્મિક યહૂદી લોકોની માન્યતા અનુસાર યહૂદી ધર્મએ ભગવાનનું ઈઝરાયલના સંતાનો પરનું અવતરણ છે.[૫] તેમાં વિવિધ ગ્રંથો, માન્યતા-રૂઢિઓ અને વિવિધ સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. તૌરાત એ તનખ અને હિબ્રૂ બાઇબલનો ભાગ છે. યહૂદી ધર્મ વિશ્વના ધર્મોમાં ૧૦મો મોટો ધર્મ છે.[૬]

  1. Mason, Steve (Aug 2009). "The Bible and Interpretation". www.bibleinterp.com. મૂળ માંથી ફેબ્રુઆરી 20, 2014 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ Nov 19, 2018.
  2. "Oxford Dictionaries – Dictionary, Thesaurus, & Grammar". મૂળ માંથી 2008-05-31 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2019-08-03.
  3. Cohen, Shaye J. D. (1999). The beginnings of Jewishness: boundaries, varieties, uncertainties. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0520211414. OCLC 39727721.
  4. Jacobs, Louis (2007). "Judaism". માં Fred Skolnik (સંપાદક). Encyclopaedia Judaica. 11 (2d આવૃત્તિ). Farmington Hills, MI: Thomson Gale. પૃષ્ઠ 511. ISBN 978-0-02-865928-2. Judaism, the religion, philosophy, and way of life of the Jews.
  5. "Knowledge Resources: Judaism". Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs. મૂળ માંથી 27 ઓગસ્ટ 2011 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 22 નવેમ્બર 2011.
  6. DellaPergola, Sergio (2015). World Jewish Population, 2015 (Report). Berman Jewish DataBank. http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3394. Retrieved 4 May 2016.