મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (Robot: Removing template: Link FA)
No edit summary
સ્વનો વિકાસ કરવો અને એ દ્વારા સત્યનું દર્શન કરવું એ આ લેખોનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. (-જયંત ગાડીત)
 
* [http://gujaratisahityaparishad.com/prakashan/sarjako/savishesh/Savishesh-Mahatma-Gandhiji.html આ પરિચયની પ્રમાણભૂત માહિતી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પરથી મેળવી શકાશે.]
* [http://gujlit.com/profile.php?pId=32&name=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%20%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80 સત્યના પ્રયોગો - આત્મકથા - (સંપૂર્ણ) - ગુજલિટ.કોમ પર]
-->
== સંદર્ભ ==