પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (Bot જીલ્લો બદલીને જિલ્લો કર્યું)
No edit summary
પડધરી તાલુકો [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સૌરાષ્ટ્ર]] પ્રદેશમાં આવેલા [[રાજકોટ જિલ્લો|રાજકોટ જિલ્લા]]નો મહત્વનો તાલુકો છે. [[પડધરી]] આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.
{{stub}} [[Category:ભૂગોળ]] [[Category:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]] [[Category:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
પડધરી તાલુકામા ૬૨ ગામડા આવેલા છે.
----
Anonymous user