"સુખદેવ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
અપડેટ. વધારાના પરિમાણો હટાવ્યા.
નાનું (ઇન્ફોબોક્સ. સંદર્ભ. અપડેટ.)
નાનું (અપડેટ. વધારાના પરિમાણો હટાવ્યા.)
{{Infobox person
| name = સુખદેવ થાપર
| birth_date = ૧૫ મે ૧૯૦૭
| image = Sukhdev_Thapar.jpeg
| birth_place = [[લુધિયાણા]], પંજાબ, બ્રિટિશ ભારત
| birth_date = ૧૫ મે ૧૯૦૭
| birth_placedeath_date = {{death date and age|df=yes|1931|3|23|1907|5|15}}<br />[[લુધિયાણાલાહોર]], પંજાબ, બ્રિટિશ ભારત (હવે, પંજાબ, પાકિસ્તાન)
| nationality = ભારતીય
| death_date = {{death date and age|df=yes|1931|3|23|1907|5|15}}<br />[[લાહોર]], બ્રિટિશ ભારત (હવે, પંજાબ, પાકિસ્તાન)
| nationalitymovement = ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ
| organization = હિંદુસ્તાન સોશિયાલિસ્ટ રીપબ્લિકન એશોશિએટ્સ, નૌજવાન ભારત સભા
| Ethincity = પંજાબી
| Religion = [[હિંદુ]]
| movement = ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ
| organization = હિંદુસ્તાન સોશિયાલિસ્ટ રીપબ્લિકન એશોશિએટ્સ, નૌજવાન ભારત સભા
}}
'''સુખદેવ થાપર''' (૧૫ મે ૧૯૦૭ – ૨૩ માર્ચ ૧૯૩૧) ભારતીય ક્રાંતિકારી હતા. તેઓ હિંદુસ્તાન સોશિયાલિસ્ટ રીપબ્લિકન એશોશિએટ્સના અગ્રણી સભ્ય હતા.