૧૯૯૮ વાંધામા હત્યાકાંડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
{{કામ ચાલુ}}
નાનું (સુધારા.)
નાનું ({{કામ ચાલુ}})
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{કામ ચાલુ}}
'''૧૯૯૮ વાંધામા ગંડરબાલ હત્યાકાંડ''' ૨૫ જાન્યુઆરી ૧૯૯૮ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં થયેલી ૨૩ કાશ્મીરી હિંદુઓનો હત્યાકાંડ હતો.<ref>{{Cite web|url=http://www.fallingrain.com/world/IN/12/Wandahom.html|title=Wandhama page at Fallingrain Genomics Inc.|accessdate=2012-07-01}}</ref><ref>{{Cite news|title=Villagers massacred in Kashmir|last=|work=[[BBC News]]|access-date=26 November 2009|date=26 January 1998|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/50620.stm}}</ref> તેમાં ચાર બાળકો, નવ મહિલાઓ અને ૧૦ પુરુષોની હત્યા કરવામાં આવી હતી.<ref>{{Cite web|url=http://usembassy-israel.org.il/publish/press/state/archive/1998/january/sd4129.htm|title=State Department comments on the Massacre|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141204224347/http://usembassy-israel.org.il/publish/press/state/archive/1998/january/sd4129.htm|archivedate=4 December 2014|accessdate=25 November 2009}}</ref> <ref name="Diane">''International Terrorism'' p.157</ref> લશ્કર-એ-તોયબા આંતકવાદી સંગઠનને આ હત્યાકાંડ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યું હતું.<ref>{{Cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/865818.stm|title=Violent 'army of the pure'|last=|date=2001-12-14|work=[[BBC News]]|access-date=2009-11-25}}</ref>
 
 
== પૂરક વાચન ==
 
* {{Cite book|url=|title=International Terrorism|last=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|date=2001|publisher=Diane Publishing|isbn=9780756701055|location=Darby, PA|page=}}