ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત પુરસ્કાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ce
નાનું (Spellcheck_correction)
(ce)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
}}
 
'''ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત પુરસ્કાર''' એ ગુજરાત, ભારતમાં કલાક્ષેત્રમાંકલાક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન બદલ અપાતું એક સન્માન છે. [[ગુજરાતી વિશ્વકોશ|ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ]] દ્વારા ગુજરાતી લેખક અને સંશોધક [[ધીરુભાઈ ઠાકર]]ના સન્માનમાં અપાતા આ પુરસ્કારની શરૂઆત ૨૦૧૩માં થઈ હતી. આ પુરસ્કારમાં એક શાલ, સરસ્વતીની મૂર્તિ, પ્રશસ્તિપત્ર અને એક લાખ રૂપિયા રોકડા પુરસ્કાર સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે.<ref name="The Times of India 2015">{{cite web|title=K G Subramanyan awarded Savyasachi Award|website=The Times of India|date=28 June 2015|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/K-G-Subramanyan-awarded-Savyasachi-Award/articleshow/47848888.cms|access-date=15 July 2010|archive-url=https://web.archive.org/web/20160209180954/http://timesofindia.indiatimes.com/City/Ahmedabad/K-G-Subramanyan-awarded-Savyasachi-Award/articleshow/47848888.cms|archive-date=9 February 2016|url-status=live}}</ref><ref name="GujaratAffairs">{{cite web|title=પદ્મભૂષણ ડો. ધીરૂભાઇ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત એવોર્ડ - 2020|website=GujaratAffairs|url=https://www.gujarataffairs.com/2020/06/Padmabhushan-Dr-Dhirubhai-Thakar-Savyasachi-Saraswat-Award-2020.html|language=gu|date=17 June 2010|access-date=15 July 2010}}</ref><ref name="Yatkinchit">{{cite magazine|editor-last=Joshi|editor-first=Arvind|title="Dr. Dhirubhai Thakar Savyasachi Saraswat Award" Function Organized by the Gujarat Vishwakosh Trust, Ahmedabad at Ahmedabad|url=https://rajbhavan.gujarat.gov.in/FlipBook/Yatkinchit_July16/files/assets/basic-html/page66.html|date=July 2016|magazine=Yatkinchit (The In-house Magazine of Gujarat Raj Bhavan)|volume=2|issue=3|page=64|accessdate=2020-07-15|publisher=Gujarat Raj Bhavan|location=Ahmedabad}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable"