વૈશાખ સુદ ૧૫ને ગુજરાતીમાં વૈશાખ સુદ પૂનમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના સાતમા મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના બીજા મહિનાનો પંદરમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૫]

ફેરફાર કરો
  1. તિથીતોરણ
  2. તિથીતોરણ
  3. તિથીતોરણ
  4. સંદેશ.કોમ[હંમેશ માટે મૃત કડી]
  5. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.