શ્રાવણ

હિન્દુ તારિખિયાના એક મહિનાનું નામ

શ્રાવણ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્રમ સંવતનો દશમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં અષાઢ મહિનો હોય છે, જ્યારે ભાદરવો મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે. આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવતનો પાંચમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં અષાઢ મહિનો હોય છે, જ્યારે ભાદરવો મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.

શ્રાવણ
રક્ષાબંધનના તહેવાર પર રાખડી બાંધતી બહેન
કેલેન્ડરહિંદુ પંચાંગ
મહિના ક્રમાંક૧૦
ઋતુચોમાસું
સંબંધિત ગ્રેગોરિયન મહિનોજુલાઈ-ઓગસ્ટ
મહત્વના દિવસો

શ્રાવણ મહિનામાં આવતા તહેવારો

ફેરફાર કરો
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ સુદ અગિયારસ: પુત્રદા એકાદશી
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ સુદ પૂનમ: રક્ષાબંધન
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ ચોથ: બોળચોથ
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ પાંચમ: નાગ પાંચમ
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ છઠ: રાંધણ છઠ
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ સાતમ: શીતળા સાતમ
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ આઠમ: જન્માષ્ટમી
  • વિક્રમ સંવત શ્રાવણ વદ નોમ: પારણા નોમ