મુખ્ય મેનુ ખોલો

શ્રાવણ વદ ૫ ને ગુજરાતી માં શ્રાવણ વદ પંચમી કે શ્રાવણ વદ પાંચમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દશમાં મહિનાનો વીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમાં મહિનાનો વીસમો દિવસ છે.

અનુક્રમણિકા

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.