મુખ્ય મેનુ ખોલો

શ્રાવણ સુદ ૬ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ સુદ છઠ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો છઠ્ઠો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમો મહિનાનો છઠ્ઠો દિવસ છે.

અનુક્રમણિકા

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. આ ઉપરાંત શ્રાવણ વદ ૬ પણ રાંધણ છઠ કહેવાય છે, સંપ્રદાયો અનુસાર પાળવામાં આવે છે.
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.