મુખ્ય મેનુ ખોલો

શ્રાવણ સુદ ૯ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ સુદ નોમ કે શ્રાવણ સુદ નવમી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો નવમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમા મહિનાનો નવમો દિવસ છે.

અનુક્રમણિકા

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • બગીચા નોમ [૧]

મહત્વની ઘટનાઓ [૨]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. તિથીતોરણ
  2. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.