સપ્ટેમ્બર ૧૫

તારીખ

૧૫ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૫૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો