સપ્ટેમ્બર ૨૦

તારીખ

૨૦ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૬૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૬૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો