મે ૨૦૨૨ફેરફાર કરો

  નમસ્તે, હું Harshil169 છું. હું આપને જણાવવા માંગું છું કે આપના એક કે તેના કરતાં વધુ યોગદાનો (ખાસ કરીને ભારતના ભાગલા પર હતાં) દૂર કરાયા છે કારણ કે તે મદદનીય નથી અને વિકિપીડિયાની નીતિથી વિરુદ્ધ છે. આપને કોઈ મદદ જોઈતી હોય તો ચોતરા પર પૂછી શકો છો. આભાર!—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૬:૫૧, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)


આ એક અજ્ઞાત સભ્યનું ચર્ચા પાનું છે, જેમણે ક્યાં તો પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી અથવા તો તેને વાપરતા નથી.

આથી તેમને ઓળખવા માટે અમારે સાંખ્યિક IP સરનામાની મદદ લેવી પડી છે.

આવું IP સરનામું ઘણાં અન્ય સભ્યો પણ વાપરતા હોઇ શકે છે.

જો તમે અજ્ઞાત સભ્ય હોવ અને માનતા હોવ કે અસંધિત ટિપ્પણીઓ તમારી તરફ વાળવામાં આવી છે, તો કૃપયા ખાતું ખોલો અથવા પ્રવેશ કરોનો ઉપયોગ કરશો જેથી તમને કોઈ અજ્ઞાત સભ્ય સમજવાની ભૂલ ભવિષ્યમાં ટાળી શકાય.