Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯

વિકિપીડિયામાં તમારું સ્વાગત છે! જેમ ગામના ચોતરે બધાં ચર્ચા કરવા ભેગા થાય એમ આ પાનાનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાને લગતી વાતો કરવા માટે કરી શકાય છે. અહીં તમે વિકિપીડિયાને લગતા કોઇ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો.

Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval of certain types of bots. Other bots should apply below, and then request access from a steward if there is no objection.


૨૦૧૯ની ચર્ચાઓનો સંગ્રહફેરફાર કરો

@Aniket and Dsvyas:, ૨૦૧૯ની જે ચર્ચાઓ પૂર્ણ (અમુક હજુ મહત્વની છે, જે અહીં રાખી શકાય છે..) થઇ ગઇ હોય તેને સંગ્રહ કરવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૨૩, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

એકાદ દિવસમાં કરી નાખી શકીશ. આભાર. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૦:૧૮, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
@Aniket: --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૫૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
@KartikMistry and Dsvyas:   કામ થઈ ગયું--A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Project Tiger 2.0 - last date of the contestફેરફાર કરો

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Greetings from CIS-A2K!

It has been 86 days since Project Tiger 2.0 article writing contest started and all 15 communities have been performing extremely well, beyond the expectations. 

The 3-month contest will come to an end on 11 January 2020 at 11.59 PM IST. We thank all the Wikipedians who have been contributing tirelessly since the last 2 months and wish you continue the same in these last 5 days!

Thanks for your attention
using --MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૦૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Wiki Loves Folkloreફેરફાર કરો

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૧:૪૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Wiki Loves Women South Asia 2020ફેરફાર કરો

Wiki Loves Women is back with the 2020 edition. Join us to celebrate women and queer community in Folklore theme and enrich Wikipedia with the local culture of your region. Happening from 1 February-31 March, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on folk culture and gender. The theme of the contest includes, but is not limited to, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklores, witches and witch hunting, fairytales and more). You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,

Wiki Loves Women Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૨૨, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Wikimedia 2030: Movement Strategy Community conversations are here!ફેરફાર કરો

Dear Affiliate Representatives and community members,

The launch of our final round of community conversation is finally here! We are excited to have the opportunity to invite you to take part. 
The recommendations have been published! Please take time over the next five weeks to review and help us understand how your organization and community would be impacted.

What Does This Mean?

The core recommendations document has now been published on Meta in Arabic, English, French, German, Hindi, Portuguese, and Spanish. This is the result of more than a year of dedicated work by our working groups, and we are pleased to share the evolution of their work for your final consideration. 
In addition to the recommendations text, you can read through key documents such as Principles, Process, and the Writer’s Reflections, which lend important context to this work and highlight the ways that the recommendations are conceptually interlinked.
We also have a brief Narrative of Change [5] which offers a summary introduction to the recommendations material. 

How Is My Input Reflected In This Work?

Community input played an important role in the drafting of these recommendations. The core recommendations document reflects this and cites community input throughout in footnotes. I also encourage you to take a look at our community input summaries. These texts show a further analysis of how all of the ideas you shared last year through online conversations, affiliate meetings, and strategy salons connect to recommendations. Many of the community notes and reports not footnoted in the core recommendations document are referenced here as evidence of the incredible convergence of ideas that have brought us this far.  

What Happens Now?

Affiliates, online communities, and other stakeholders have the next five weeks to discuss and share feedback on these recommendations. In particular, we’re hoping to better understand how you think they would impact our movement - what benefits and opportunities do you foresee for your affiliate, and why? What challenges or barriers would they pose for you? Your input at this stage is vital, and we’d like to warmly invite you to participate in this final discussion period.

We encourage volunteer discussion co-ordinators for facilitating these discussions in your local language community on-wiki, on social media, informal or formal meet ups, on-hangouts, IRC or the village pump of your project. Please collect a report from these channels or conversations and connect with me directly so that I can be sure your input is collected and used. Alternatively, you can also post the feedback on the meta talk pages of the respective recommendations.

After this five week period, the Core Team will publish a summary report of input from across affiliates, online communities, and other stakeholders for public review before the recommendations are finalized. You can view our updated timeline here as well as an updated FAQ section that addresses topics like the goal of this current period, the various components of the draft recommendations, and what’s next in more detail. 
Thank you again for taking the time to join us in community conversations, and we look forward to receiving your input. (Please help us by translating this message into your local language). Happy reading! RSharma (WMF) MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૩:૦૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Train-the-Trainer 2020 Application openફેરફાર કરો

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Movement Learning and Leadership Development Projectફેરફાર કરો

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) ૦૦:૩૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

TTTફેરફાર કરો

TTT કાર્યક્રમ માટે હું મારી ઉમેદવારી નોંધાવું છું જેથી હું ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વિકિ પર કાર્ય કરી શકું અને એડીટાથોનનું આયોજન પણ મારા વડે થઈ શકે. આપ આપના વિચારો આ વિશે જણાવો તેવી વિનંતી.

સમર્થનફેરફાર કરો

વિરોધફેરફાર કરો

ચર્ચાફેરફાર કરો

  • TTT માટે હું અને સભ્ય:Vijay Barot પણ એપ્લાય કરવાના છીએ. આના માટે કોઈ સભ્યના સમર્થન/વિરોધની જરૂર હોતી નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ નામ નોંધાવી શકે છે. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૨:૩૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
@Gazal world: મને સુશાંતભાઈ તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે અગાઉ જઈ આવ્યા છો અને તેથી ગુજરાતી વિકિમાંથી કોઈ અરજી કરવાનું નથી.—હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૭:૩૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
જી નહીં. TTT માટે મને કહેવામાં આવ્યું હતું પણ હું ગયો નહતો. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૭:૩૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
  • મારી સીમીત સમજણ મુજબ, કોઈના સમર્થન કે વિરોધની મૂલવણી કરવામાં આવશે કે નહી એવું CIS-A2K દ્વારા કાર્યક્રમની જરૂરીયાતો સ્વરૂપે ક્યાંય લખ્યું નથી. ફક્ત ચોતરા પર જાહેરાત કરવી એમ જ લખ્યું છે. એટલે આપણે એ બાબત અહીંયા ચર્ચા કરવી બીન જરૂરી છે. હા, જો આપણને પહેલા તક મળેલી હોય અને આપણે આપણે કોઈ અંગત મજબુરીવશ ન જઈ શક્યા હોઈએ તો એ આપણી ઉમેદવારી રદબાતલ ઠેરવે કે નહી એ મુદ્દો એવો છે કે જે આપણે એમના પર જ છોડવો જોઈએ. મારી અંગત ઈચ્છાતો એવી જ હોય કે શક્ય એટલા વધુ લોકોનો આ કાર્યક્રમમાં સમાવેશ થાય. આભાર. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૨૧:૦૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

ટ્રેઈન-ધ-ટ્રેઈનર-૨૦૨૦ના કાર્યક્રમમાં મારી ઉમેદવારીફેરફાર કરો

ગુજરાતી વિકિપિડીયાના મારા મિત્રો, ટ્રેઈન-ધ-ટ્રેઈનર પ્રોગ્રામ ઘણા વરસોથી ચાલતો હોવા છતા દર વરસે કોઈ અન્ય અંગત વ્યસ્તતાને કારણે હું એમાં ક્યારેય જોડાઈ શક્યો નથી. આ વરસના કાર્યક્રમમાં જોડાઈ શકાય એવી અંગત અનુકૂળતા છે વળી સ્થળ પણ એવું છે કે જેમાં મુસાફરીમાં બહુ સમય ગુમાવવો પડે એમ નથી. આથી આપ સહુને જણાવતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે કે આ વરસના કાર્યક્રમ માટે હું ઉમેદવારી-પત્રક ભરવા માટે વિચારી રહ્યો છું. આપ સહુનો આભારી. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૯:૦૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

મેં ઉમેદવારી નોંધાવી દીધી છે. આપ સહુ નો આભાર. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૨૦:૩૬, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
ઓહ. 4 જેટલા લોકો આ માટે એપ્લાય કરવા માંગે છે. મોટાભાગે દરેક કોમ્યુનીટીમાંથી એક વ્યક્તિ પસંદ કરવામાં આવે છે. સૌથી જુના સભ્ય હોવાનાં નાતે આ વખતે તમે જ જઈ આવો તો સારું. હું અને વિજય એપ્લાય નહીં કરીએ. અમે આવતા વર્ષે એપ્લાય કરીશું. --Gazal world (ચર્ચા) ૨૦:૩૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
પ્રિય ગઝલવર્લ્ડ, આપ હું બિનહરીફ પસંદ થાઉ એવું વિચારો છે એ બદલ આપનો ખૂબ આભાર પણ મારો આગ્રહ છે કે વિકિપિડીયન તરીકે આપણે આ રીતે ન વિચારવું જોઈએ. મારી વિનંતિ છે કે જેમને જેમને પણ ઈચ્છા હોય એ બધા લોકોએ ઉમેદવારી નોંધાવી જ દેવી જોઈએ. મને પસંદગી પ્રક્રિયા વિશે ખાસ કશી ખબર નથી પણ શક્ય છે કે એક કરતા વધુ લોકો પણ પસંદ કરવામાં આવે. આભાર. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૨૦:૫૮, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
એક સમુદાય માંથી બે કે ત્રણ જણ જઈ શકશે. આથી જેમને શક્ય હોય તે અપલાય કરશો

Improving the translation support for Gujaratiફેરફાર કરો

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with potential to grow using translation as part of a new initiative.

Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.

Gujarati editors have used Content translation to create 237 articles during last year. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Gujarati Wikipedia and support new ways to translate.

As a first step, during the next weeks we plan to enable Content translation by default on Gujarati Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.

Please feel free to share any comment in this conversation thread.

Thanks! --Pginer-WMF (ચર્ચા) ૧૪:૧૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)

Hello everyone. We have enabled Content translation by default on Gujarati Wikipedia this week.
Now it is easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation can disable it from their preferences.
We expect this will help translators to create more content of good quality in Gujarati. We’ll be monitoring the statistics for Gujarati as well as the list of articles created with the tool. Content translation provides quality control mechanisms to prevent the abuse of machine translation and the limits can be adjusted based on the needs of each community. Please, feel free to share your impressions about the content created and how the tool works for the community. This feedback is essential to improve the tool to better support your needs.
Thanks! --Pginer-WMF (ચર્ચા) ૧૭:૫૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)
Thanks! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૫૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)